Nieuwe video’s Onder wijsgeren

Onder Wijsgeren biedt videolessen aan voor leraren die filosofie onderwijzen in het secundair onderwijs. De lessen zijn gegeven door postdocs en professoren van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). De video’s bespreken filosofische concepten, visies en thema’s uit de wijsgerige domeinen die in de eindtermen filosofie vermeld zijn en inzichten uit de vakdidactiek wijsbegeerte. Onder Wijsgeren bevat sinds eind 2023 nieuwe lessen.

De meer dan 30 lessen zijn nu in zes rubrieken geordend op een nieuwe website.