Positieve effecten

VEFO is van mening dat filosofieonderwijs inherent waardevol is. Maar er zijn ook meer en meer studies die aantonen dat filosofieonderwijs zeer positieve effecten kan hebben op de leerpresentaties en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een greep uit de bevindingen:

  • Een jaar lang één keer per week filosoferen met leerlingen kan zorgen voor een grote vooruitgang in wiskundige vaardigheden als hoofdrekenen, problemen oplossen en meetkunde.
  • Voor begrijpend lezen blijkt de impact van een uur filosoferen (soms aan de hand van een tekst) groter te zijn dan dan de impact van een uur taalles.
  • Kinderen worden beter in logisch redeneren, gestructureerd denken en argumenteren. Die voorsprong behouden ze nog jaren na de filosofeersessies.
  • Filosoferen stimuleert het hogere-orde denken en heeft een significant positief effect op redeneervaardigheden.
  • Filosoferen met kinderen zorgt voor een betere taalvaardigheid: het verrijkt de woordenschat van leerlingen en verbetert hun spreekvaardigheid. Anderstalige nieuwkomers hebben daar bijzonder veel baat bij.
  • Zowel de communicatie tussen leerlingen onderling als tussen de leraar en leerling kan door te filosoferen toenemen in kwaliteit en in kwantiteit.
  • Filosoferen met kinderen heeft een positieve invloed op de persoonlijkheid en emotionele intelligentie van leerlingen.
  • Verschillende studies tonen aan dat kinderen die filosoferen meer respect voor anderen en hun visies krijgen en toleranter zijn voor andere meningen en ervaringen.

Bovenstaande lijst is gebaseerd op een overzichtsartikel van prof. Griet Galle, die zich op haar beurt baseert op meer dan 40 publicaties. Op onze pagina Onderzoek geven we meer informatie over de studies waaruit bovenstaande bevindingen voortvloeiden.