Opleiding van filosofische gespreksleiders in het hoger onderwijs

VEFO pleit ervoor dat filosoferen met kinderen en jongeren aan bod komt in lerarenopleidingen, voor toekomstige leerkrachten basis- en secundair onderwijs. Er worden al in heel wat Vlaamse lerarenopleidingen modules of vakken over filosoferen met kinderen aangeboden. Hieronder geven we een overzicht.

Howest
Inge Duytschaever doceert op de campus Brugge van de hogeschool Howest al 15 jaar een vak ‘filosoferen met kinderen en jongeren’ in de lerarenopleiding. Het gaat om 2 x 3 studiepunten, in semester 1 en 2, praktijkgericht. 
Meer informatie kun je aanvragen bij Inge: ingeduytschaever@gmail.com.

KU Leuven
Griet Galle en Kristof van Rossem geven aan de KU Leuven het vak ‘Filosofisch gesprek met kinderen en jongeren’. Dat is een keuzevak voor o.a. studenten in educatieve masteropleidingen. In de fiche van het vak vind je meer informatie.

UGent
De UGent organiseert het vak ‘Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in een onderwijscontext’, dat gegeven wordt door Jan De Maeyer en Corinne Leys. Het is eveneens een keuzevak voor studenten in de educatieve masteropleidingen. Je vindt meer info in de studiefiche van het vak.

Zoekt u lesmateriaal om toekomstige leraars op te leiden tot filosofisch gespreksleider? Op andere pagina’s van onze website vindt u Literatuur voor leraars, Onderzoek en Lesmateriaal.