Klassevol filosoferen

HomeLesmateriaalVEFO-handboekenreeks voor basis-, secundair en hoger onderwijs​Klassevol filosoferen

Handboek voor leerkrachten

Cover Klassevol Filosoferen

Dit vierde boekdeel is bestemd voor leraren en iedereen die geïnteresseerd is in het in dialoog ‘zo goed mogelijk gebruik van de rede’. Het biedt noodzakelijke ondersteuning en achtergrond bij de drie andere delen en verwijst er regelmatig naar. Het bevat ook verschillende oefeningen en brengt een stimulerende wisselwerking tot stand tussen theorie en praktijk. Het zet je op weg om een bekwaam filosofisch gespreksleider te worden. Het kan gebruikt worden in lerarenopleidingen of voor zelfstudie.

 Thema’s:

 • Wat is ‘filosoferen’?
 • Waarom filosoferen op school?
 • Basisdidactiek van het filosoferen
  • De rol en de houding van de gespreksleider
  • De kunst van het vragen stellen
  • De filosofische onderzoeksgroep
  • Bijzondere doelgroepen
  • Filosofische gesprekken evalueren
 • Verdieping en uitbreiding van de didactiek
 • De juiste plaats voor filosoferen?
 • Bibliografie
Feest Filosofie 2017 4

Uittreksel: De rol en de houding van de filosofische gespreksleider

Hier vindt u het eerste deel (pp. 37-47) uit een hoofdstuk over de didactiek van het filosoferen uit Klassevol filosoferen: wat is de rol en de houding van de filosofische gespreksleider? Wat is een filosofisch onderzoeksgesprek? De rol van de leraar tijdens een filosofisch gesprek is totaal anders dan tijdens het onderwijsleergesprek of het kringgesprek. Op filosofische vragen weet ook de leraar het juiste antwoord niet en helpt hij de leerlingen zelfstandig na te denken door verder te vragen, te parafraseren, samen te vatten, …

Uitgeverij Plantyn was zo vriendelijk VEFO de toestemming te geven deze tekst hier aan te bieden.