Reflectienamiddag filoSOfie: filosofie in het Secundair Onderwijs

HomeStudiedagenReflectienamiddag filoSOfie: filosofie in het Secundair Onderwijs

Op zaterdagnamiddag 27 januari 2018 organiseert de opleiding Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen een reflectienamiddag over filosofie in het secundair onderwijs. Verschillende betrokkenen gaan met elkaar in debat over het hoe en waarom van filosoferen in de klas en het vak filosofie op school.

Bijzondere aandacht zal ook gaan naar de specifiek Antwerpse context. Welke rol kan filosofie spelen in het onderwijs in een steeds diversere stad? En wat kan UAntwerpen doen om de banden met de scholen in stad en regio aan te halen en jongeren warm te maken voor een studie wijsbegeerte?

Leerkrachten en leerkrachten in spe, directieleden, lectoren, docenten – allen met een hart voor filosofie en met de voeten in de onderwijspraktijk – werpen tijdens twee panelgesprekken hun licht op de kansen en uitdagingen van het filosofieonderwijs.

Panel 1: de klasvloer en de leraarskamer (moderator: Peter Visser)

  • Dennis Melsen (leraar Xaveriuscollege Borgerhout)
  • Johan Verhaegen (leraar Atheneum Hoboken)
  • Oliver Debeuf (leraar Sint-Ritacollege Kontich)
  • Leerlingenafvaardiging

 Panel 2: de lerarenopleiding en de academische opleiding wijsbegeerte (moderator: Luc Braeckmans)

  • Herbert De Vriese en Jasper Van de Vijver (docenten Filosofische Vaardigheden UAntwerpen)
  • Soumar Afram (lector BanaBa Zorgverbreding en Remediërend Leren, KdG-Hogeschool)
  • Lies Pycke (lector lerarenopleiding AP-Hogeschool)
  • Ellen Gillard (studente Specifieke Lerarenopleiding filosofie UAntwerpen) 

Afronden doen we natuurlijk met een drankje.

Werk je als leerkracht en zet je in op filosofie en filosoferen binnen jouw klas, of zou je daar meer over willen weten? Studeer je filosofie en zou je graag voor de klas willen gaan staan? Geloof je (als leerling, ouder, navormer, inspectielid, beleidsverantwoordelijke,…) in de meerwaarde van filosofische reflectie in het secundair onderwijs? Dan zijn ook jouw inbreng en luisterend oor van harte welkom!

Praktisch

Wanneer? zaterdag 27 januari 2018, 13.30 – 17.30 uur

Waar? Onthaalruimte voormalig studentenhome UAntwerpen, Koningstraat 8, 2000 Antwerpen

Graag inschrijven met een mailtje naar jasper.vandevijver@uantwerpen.be

Organisatie: Jasper Van de Vijver en Peter Visser