Sofia, mijn lief? Een verkenning in de filosofie

HomeLesmateriaalVEFO-handboekenreeks voor basis-, secundair en hoger onderwijs​Sofia, mijn lief? Een verkenning in de filosofie

Een verkenning in de filosofie

Cover Sofia Mijn Lief

Sofia, mijn lief is een handboek voor het aparte vak filosofie in de hoogste jaren van het secundair onderwijs of in het voortgezet onderwijs. Het sluit perfect aan bij de vorige twee handboeken omdat het de filosoferende jongeren confronteert met de denkbeelden van bekende wijsgeren. De ideeën die jongeren zelf ontwikkelen in een sessie filosoferen dienen ze nu te toetsen aan de inzichten uit de neergeschreven filosofische traditie van Plato tot Popper. In die zin is het boek ook geschikt voor al wie het ‘filosoferen in de klas’ wil confronteren met het filosofische erfgoed.

Bij Sofia, mijn lief hoort een aparte handleiding voor de leraar.

– Thema’s:

  • Geestige kenniskwesties (kennisleer en bewustzijnsfilosofie)
  • Wondere wetenschap (wetenschapsfilosofie)
  • Wat is goed leven? (moraalfilosofie)
  • Samen overleven (sociale en politieke filosofie)
  • Mens en/of milieu: kiezen of delen? (milieufilosofie)
  • De kunst van de kunst (kunstfilosofie)
  • Menselijke dieren (filosofische antropologie)
  • Denken aan al wat is (metafysica en kosmologie)
  • Verhalen over God (godsdienstfilosofie)
  • Grenservaringen (zingeving)

– Chronologisch overzicht

– Lijst van filosofische begrippen

Jesse Orrico Wetenschap

Uittreksel: Wondere wetenschap

Uit Sofia mijn lief vindt u hier een lessenreeks (hoofdstuk 2, pp. 27-37) en de bijhorende handleiding (pp. 18-22) voor de leraar over wetenschapsfilosofie: wat zijn de kracht en de grenzen van het wetenschappelijk denken?, wat is wetenschap?, wat is het verschil tussen wetenschap en pseudowetenschap? Er wordt ingegaan op de visies van Aristoteles, Francis Bacon, Galileo Galilei, Auguste Comte en Karl Popper.

Uitgeverij Plantyn was zo vriendelijk aan VEFO toestemming te geven om deze lesvoorbereiding op deze website aan te bieden.