Lesmateriaal voor het vak filosofie

Je vindt nog meer interessant lesmateriaal onder ‘Lesmateriaal voor filosoferen in andere vakken in het secundair onderwijs‘. Daar staan tips voor didactische spellen, jeugdliteratuur en nog meer lesvoorbereidingen.

Lesvoorbereidingen, Powerpoints en werkblaadjes over specifieke filosofische thema’s en denkers.

Een overzicht van Nederlandse en Vlaamse uitgaves van filosofiemethodes voor het secundair onderwijs.

Een greep uit het aanbod van filosofische leesteksten en inleidende filosofieboeken die geschikt zijn voor leerlingen.

Beeldmateriaal in alle soorten en maten: van korte filmpjes van enkele minuten tot volledige, uitgebreide online hoorcolleges.

Om waar en wanneer jij en je leerlingen maar willen naar filosofie te luisteren.

Niet enkel Klascement biedt lesmateriaal aan – we lijsten hier een aantal andere waardevolle websites op.