WetenschapsBalans: filosoferen over controverse in de wetenschapsklas

HomeOpleidingen & workshopsWetenschapsBalans: filosoferen over controverse in de wetenschapsklas

Wetenschapsbalans nodigt leerkrachten secundair uit om deel te nemen aan een studiedag op 30 september 2019 in Brussel (Campus Odisee Hogeschool).

Evolution

Sluiten wetenschap en geloof elkaar uit? Mag je knutselen aan mensen? Hoe ga je in dialoog over evolutietheorie of homoseksualiteit?

Wetenschapsbalans is een methodiek die leerkrachten wetenschappen, PAV of levensbeschouwing ondersteunt om controversiële thema’s op de snijlijn van wetenschap en maatschappij aan te pakken. Het doel is een dialoog met leerlingen over controversiële thema’s in de grootstedelijke wetenschapscontext te leren faciliteren. De ontwikkelde gespreksmethode is gebaseerd op de socratische gespreksmethodiek.

Wetenschapsbalans nodigt leerkrachten secundair uit om deel te nemen aan een studiedag op 30 september 2019 van 13.30u-16u in Brussel (Campus Odisee Hogeschool). De deelnemers worden opgeleid om met deze methodiek aan de slag te gaan. Deze studiedag is gratis voor leerkrachten die het materiaal van Wetenschapsbalans willen uittesten in de klas. Meer info: eef.cornelissen@odisee.be

Hier vind je meer informatie over Wetenschapsbalans