Schoolboeken vak filosofie

Voor het vak filosofie zijn verschillende lesmethodes en schoolboeken ontwikkeld. Hier vind je een overzicht van Nederlandse en Vlaamse uitgaves van filosofiemethodes voor het secundair onderwijs. Elders op onze website vind je ook een overzicht van losse lesvoorbereidingen.

In de kijker:
Vlaamse lesmethodes filosofie

Drie Vlaamse uitgeverijen publiceren een lesmethode voor het vak filosofie in Humane wetenschappen en Maatschappij- en welzijnswetenschappen. Alle lesmethodes zijn gebaseerd op zowel de minimumdoelen van de overheid als op de leerplannen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO!.
Plantyn brengt de lesmethode Antropia uit. Pelckmans publiceert Filosofie en Filosofie concreet. Bij Van In verschijnt de lesmethode Agora.

Slide1

Andere schoolboeken filosofie

Nederland – onderbouw (1-3)
 • Degenaar, Marjolein, en Denn Reinds. 2008. Wijsneuzen: Aanzetten tot filosoferen; voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Leiden: Primavera Educatief.
 • Vink, Ton. 2004. Prima filosofie: Een eerste kennismaking met de filosofie. Budel: Damon.
 • Vink, Ton. 2012. Wegen naar wijsheid, 3b. Budel: Damon.
Vlaanderen – derde graad (5-6)
 • Bij het Junior College Filosofie van de KU Leuven zijn vier boekjes verschenen, gericht op de derde graad van het secundair onderwijs: Lorenz Demey, Waarheid; Antoon Braeckman, Vrijheid; Gerd Van Riel, Geluk, Sylvia Wenmackers, Wetenschap (Lannoo Campus/Junior College, 2019 en 2021).
 • De Bleeckere, S., red. 1986. Het huis van de filosofie: Handboek Hedendaagse Wijsgerige Stromingen. De Nederlandsche Boekhandel.
 • Roelands, Koenraad en Vandendriessche, Diederik, red. 2008. Sofia, mijn lief: Een verkenning in de filosofie. Plantyn (+ handleiding voor de leraar). Hier vindt u meer informatie over dit boek.
Nederland – bovenbouw (4-6)
 • Boekstal, P. 2008.Wij denken over denken, handelen en voelen. Damon (met verwerkingsboek).
 • Boekstal, P. 2010. Wij denken over kennis en wetenschap. Damon.
 • Boekstal, P. 2011. Wij denken over de mens en het goede. Damon (met verwerkingsboeken).
 • Geerlings, E. 2007. Het Oog in de storm: Wegwijs in filosofie. Boom (met leerwerkboeken).
 • Le Coultre, Eva-Anne. 2007. Cogito: Ik denk; Inleiding in de filosofie. Uitgeverij Veen Magazines.
 • Meester, F., Meester, M. en Kienstra, N., red. 2014. Durf te denken! Boom (met bijhorende werkboekjes en een digitale leeromgeving). Blauw voor vwo, groen voor havo. Hier vindt u meer informatie en hier vindt u een recensie.
 • Vernieuwde editie: Meester, F., Meester, M. en Kienstra, N. red. 2020. Durf te denken! Boom (met een digitale leeromgeving). Roze voor vwo, groen voor havo.
 • Schwab, H. 1996. Wij denken over ethiek: InleidingWij denken over filosofie: Inleiding (+ docentenhandboek), Wij denken over de mens: Inleiding en Wij denken over kennistheorie. Damon.
 • Schwab, H. 2003. Wij denken over filosofische antropologie (+ docentenhandboek). Damon.
 • Slagter, M., Slagter, S. en Pieterse, M. 2008. Leren filosoferen: Filosofie voor de tweede fase havo vwo. Thieme Meulenhoff.
 • Vink, Ton. 2011. Wegen naar wijsheid 2e fase, 4b. Damon.

Boeken over de thema’s van het Nederlandse eindexamen filosofie
 • Achterhuis, H. 2006. Utopie. Ambo.
 • De Bruin, L., F. J. Jongepier, en S. de Maagt. 2017. Ik: filosofie van het zelf. Boom.
 • De Mey, T. 2014. Het voordeel van de twijfel. Lemniscaat. 
 • Leezenberg, M.M. 2007. Rede en religie: Een verkenning.Van Gennep.
 • Lievers, M. 2003. Mens-Machine. Boom. 
 • Poortier, K., E. Myin en P.-P. Verbeek. 2023. Wat maakt de mens? Onze lichamelijkheid in relatie tot techniek en wetenschap. Boom.
 • Schwab, H. 2001. Kennis op het scherp van de snede (docentenhandleiding): Eindexamencahier Filosofie VWO 2001-2003, Domein Wetenschapsfilosofie. Boom.
 • Spoelstra, O. e.a. 2021. Denken over democratie. Lemniscaat, 2021.
 • Tinnevelt, R., en T. Mertens. 2013. Mondiale rechtvaardigheid. Boom. 
 • Van de Laar, T., en Voerman, S. 2011. Vrije wil: Discussies over verantwoordelijkheid, zelfverwerkelijking en bewustzijn. Lemniscaat.
 • Van Tongeren, Paul. 2003. Deugdelijk Leven: Een inleiding in de deugdethiek. Sun.
 • Verbrugge, Ad, G.J. Buijs, en J. van Baardewijk. 2018. Het goede leven & de vrije markt: Een cultuurfilosofische analyse. Lemniscaat.
 • Willemsen, Mariëtte. 2010. Denkbewegingen: Inleiding in de filosofie van de emoties. Ambo.