Bestuur en statuten

Op deze pagina vindt u naast de statuten van VEFO vzw een overzicht van de huidige leden van het bestuur en de algemene vergadering en een overzicht van de VEFO-werkgroepen.

Bestuur

Covoorzitters

 • Jelle De Schrijver (Universiteit Antwerpen, School of Education)
 • Griet Galle (KU Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte)

Secretaris

 • Emma Moormann (Universiteit Antwerpen, Vakgroep wijsbegeerte)

Penningmeester

 • Nynke van Uffelen

Andere bestuursleden

 • Bas Matthynssens (UGent, Vakgroep wijsbegeerte)
 • Michael Bauwens (Universiteit Antwerpen, Vakgroep wijsbegeerte)

Algemene vergadering

De leden van de huidige algemene vergadering zijn: 

 • Michael Bauwens (Universiteit Antwerpen, Vakgroep wijsbegeerte)
 • Luc Braeckmans (Universiteit Antwerpen, Vakgroep wijsbegeerte)
 • Eef Cornelissen (Odisee Brussel)
 • Goedele De Swaef
 • Jelle De Schrijver (Universiteit Antwerpen, School of Education)
 • Griet Galle (KU Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte)
 • Wolter Hartog (KU Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte)
 • Jonathan Lambaerts (Thomas More Geel)
 • Bas Matthynssens (UGent, Vakgroep wijsbegeerte)
 • Emma Moormann (Universiteit Antwerpen, Vakgroep wijsbegeerte)
 • Herman Lodewyckx
 • Willy Poppelmonde (Erasmushogeschool Brussel)
 • Veerle Provoost (UGent, Vakgroep wijsbegeerte)
 • Jean-Paul Van Bendegem (Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen)
 • Jasper Van de Vijver (Universiteit Antwerpen, Vakgroep wijsbegeerte
 • Kristof Van Rossem (KU Leuven, Educatieve master maatschappijwetenschappen; Odisee Brussel)
 • Nynke van Uffelen
 • Peter Visser (Universiteit Antwerpen, Vakgroep wijsbegeerte)
Aaron Burden Pen

Statuten

In 2006 werd de vzw VEFO opgericht (als voortzetting van de feitelijke vereniging VEFO).

Artikel 3 in de statuten luidt als volgt:

De Vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, filosofieonderwijs in Vlaanderen te realiseren. De interne richtinggevende basistekst is de tekst van de Resolutie van het Vlaamse Parlement van 19 december 2002, stuk 1138 (2001-2002 nr 3) betreffende het aanbieden van degelijk filosofieonderwijs voor iedereen. Deze tekst kan verder worden uitgewerkt door de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering van VEFO vzw bestaat uit de vaste leden. Ieder die de doelstellingen van VEFO onderschrijft, kan sympathiserend lid worden van de vereniging.