Lespakketten De Maakbare Mens

De Maakbare Mens vzw wil het publieke debat over het gebruik van medische technologieën stimuleren. De organisatie biedt onder andere lespakketten voor het secundair onderwijs aan. 

 

Door nieuwe medische technologieën kunnen we onze gezondheid en levenskwaliteit steeds meer verbeteren. Tegelijk leiden ze tot morele dilemma’s en nieuwe verantwoordelijkheden. De Maakbare Mens vzw stimuleert het publiek debat over het gebruik van deze technologieën, met waarden als autonomie, solidariteit en gelijkheid als uitgangspunt. Centrale thema’s zijn genetica, orgaandonatie, medicalisering, stamcellen, levenseinde, levensduurverlenging, het brein, plastische chirurgie en medisch begeleide voortplanting.

Met haar lespakketten wil De Maakbare Mens ook middelbare school studenten uit de tweede en derde graad aansporen om kritisch na te denken over de ethische en maatschappelijke implicaties van nieuwe medische doorbraken. Het lespakket ‘Overal DNA’ bevat bij voorbeeld oefeningen over ethische vraagstukken zoals ‘weten of niet weten’, databanken en privacy, de NIP-test, nature/nurture, levensstijl, gentherapie, eugenetica, …. Het bevat interactief en audiovisueel materiaal, toelichting voor de leerkracht, diverse werkvormen met verschillende moeilijkheidsgraden en nog veel meer informatie. Op de website staan ook lespakketten over slaap, orgaandonatie en sport