Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs

VEFO pleit voor meer filosofie in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs. Ontdek hier wat VEFO doet en hoe u zelf kunt filosoferen met uw leerlingen of studenten. 

Logo
Bansky

Onze doelen

  • Filosoferen integreren in het volledig leerplichtonderwijs
  • Filosofie als apart vak voor elke leerling in het secundair onderwijs
  • Vorming van leerkrachten tot bekwame filosofische gespreksleiders

Lid worden

VEFO verwelkomt graag nieuwe leden. Iedereen die het doel van de vereniging onderschrijft, kan lid worden. Bekijk hier wat een lidmaatschap inhoudt.

Nicholas Swanson 56
Vliegende Ballonnen

Vorming

Op zoek naar informatie om u bij te scholen in het filosoferen met kinderen en jongeren of in het vak filosofie op school?

  • Opleidingen, studiedagen en workshops
  • Onderzoek
  • Literatuur voor leraars (didactiek)

Lesmateriaal

Zoekt u lesmateriaal om zelf te filosoferen met uw leerlingen in het lager of middelbaar? Zoekt u literatuur om uw les filosofie voor te bereiden? Hier vindt u materiaal voor filosoferen in het lager en secundair onderwijs en voor filosofie als vak.

Slide1

Nieuws

Ontvang je graag tweemaandelijks een gevarieerde nieuwsbrief over filosofieonderwijs in Vlaanderen in je mailbox?

Wereldfilosofiedag 2019 – Een filosoof in de klas?

Op 21 november 2019 is het UNESCO wereldfilosofiedag. VEFO zet filosofieonderwijs in het zonnetje. Ons aanbod in die week: enthousiaste filosofen komen gratis een gastles filosofie geven in de derde graad van het bso, tso, kso én aso!  School/leerkracht –…

Lees meer

Debat rond DNA in uw klas?

Sciensano – het wetenschappelijk instituut volksgezondheid – organiseert een breed maatschappelijk debat rond het gebruik van DNA-informatie in onze samenleving. Het doel is om een gezondheidsbeleid te ontwikkelen dat overeenstemt met de normen en waarden in onze maatschappij. Willen we dat…

Lees meer

Studiedag Wetenschapsbalans op 30 sept.

Wetenschapsbalans nodigt leerkrachten secundair uit om deel te nemen aan een studiedag op 30 september 2019 in Brussel (Campus Odisee Hogeschool). Sluiten wetenschap en geloof elkaar uit? Mag je knutselen aan mensen? Hoe ga je in dialoog over evolutietheorie of homoseksualiteit?…

Lees meer

Studievoormiddag 150 jaar Tabel van Mendeljev

Op  zaterdag 15 juni vindt aan de UAntwerpen een studievoormiddag plaats n.a.v. het 150-jarige bestaan van de Tabel van Mendeljev. Een van de sprekers is Eric Scerri, een filosoof van de chemie en wereldautoriteit op het vlak van het periodieke…

Lees meer

Socrates – theatermonoloog

Bruno Vanden Broucke zal dit najaar weer op de planken staan als Socrates in dit succesvolle stuk van Stefaan Van Brabandt. “Een leven dat zichzelf niet onderzoekt, is het leven niet waard” Socrates, “vader van de filosofie”, leermeester van Plato,…

Lees meer

Junior College Filosofie 19-20

Als leraar kunt u met leerlingen uit het vijfde of zesde jaar secundair onderwijs gratis deelnemen aan het Junior College Filosofie, dat door het Hoger instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) wordt georganiseerd. U kunt kiezen tussen vier modules: VRIJHEID –…

Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10