Kritisch nadenken over de EU in je klas?

Op 22 november vindt aan de KU Leuven een gratis studiedag plaats over “De Europese Unie in het leven van elke dag: in de klas interactief en kritisch werken met concrete gevallen”. Je verneemt er hoe je via storytelling (het bespreken van casussen) leerlingen in het middelbaar kan aanzetten om kritisch na te denken over EU-rechten en -waarden.Wie aan de EU denkt, heeft spontaan het institutionele aspect ervan voor ogen: welke instellingen zijn er? Hoe worden hun leden gekozen en wat doen ze? Nochtans is dat niet hoe de EU zich elke dag opnieuw in het leven van de leerlingen verstrengelt. Dan gaat het eerder om privacyregels op Facebook of het aanvaarden van cookies, om schadevergoeding bij vertraagde of afgeschafte vluchten, om hoofddoekenverboden, om klimaatopwarming, nieuwsberichten over de Brexit, quota voor vluchtelingenopvang, (dreigende) miljardenboetes voor Apple en Microsoft, enz.

In deze studiedag stellen wij een leermethode met bijhorend lesmateriaal voor die toelaat om die EU-dimensie door korte lesactiviteiten in het bestaande lessenpakket van het secundair onderwijs te integreren, in alle vakdomeinen en onderwijsniveaus. Door ‘storytelling’ komen EU-rechten en -waarden aan bod. Zo kunnen we leerlingen in het secundair onderwijs voorbereiden op hun toekomst in de EU als student, als werknemer, als consument, als gebruiker van sociale media en internet, als toerist, of gewoon als burger.

Voor wie?

  • leerkrachten secundair onderwijs in uiteenlopende vakgebieden in aso, bso, kso en tso: economie, ICT, talen, wetenschappen en techniek, PAV, mens en samenleving of actief burgerschap, cultuur- en gedragswetenschappen, godsdienst en niet-confessionele zedenleer, aardrijkskunde, geschiedenis, recht, media, …
  • stakeholders in het onderwijs, zoals pedagogisch begeleiders en beleidsmedewerkers
  • studenten en docenten van de lerarenopleidingen.

De studiedag is gratis, maar je dient je vooraf in te schrijven.

Meer informatie en inschrijvingen vind je op de website van CASE4EU@school