Onder wijsgeren: video’s voor leraars filosofie

Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) heeft video’s gemaakt voor leraars die in de tweede graad van het middelbaar onderwijs filosofie zullen geven.


Vanaf het schooljaar 2021-22 wordt filosofie geïntroduceerd in de tweede graad van de richtingen Humane wetenschappen en Maatschappij- en welzijnswetenschappen. Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) heeft video’s gemaakt voor leraars. In de video’s geven postdocs en professoren uitleg over de filosofische begrippen, visies en thema’s van de eindtermen en leerplannen van de tweede graad en over didactiek van de filosofie. Elke video duurt ca. één uur.

Een eerste reeks van negen video’s is al beschikbaar, een tweede reeks verschijnt eind juni.

Hier vind je meer info en vind je de video’s.

Meer nieuws van VEFO

Ckn

CKN introduceert beroepsgroep kinderfilosofen

Het Centrum Kinderfilosofie Nederland gaat vanaf 21 september voor gecertificeerde kinderfilosofen verschillende niveaus hanteren.

Lees meer

Kinderen Met Ballonnen Binnen

Wereldfilosofiedag 2021: vrijwilligers gezocht!

Donderdag 18 november 2021 is het de jaarlijkse UNESCO wereldfilosofiedag. Dit jaar kunnen leerlingen in het basisonderwijs dankzij VEFO genieten van een gratis filosofieles.

Lees meer

Intervisie

Intervisie leraars filosofie op 9 okt​ober

VEFO organiseert intervisies voor leraars die het nieuwe vak filosofie geven in Humane wetenschappen of Maatschappij- en welzijnswetenschappen.

Lees meer

Bekijk meer nieuws