Lesmethodes filosofie derde jaar Humane wetenschappen en Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Drie Vlaamse uitgeverijen publiceren een lesmethode voor filosofie in het derde jaar Humane wetenschappen en Maatschappij- en welzijnswetenschappen.


Alle lesmethodes zijn gebaseerd op zowel de eindtermen van de overheid als op de leerplannen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Averbode brengt de lesmethode Antropia: Filosofie uit voor het derde jaar. Er is een verschillende versie voor Humane wetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen. Hier vind je meer info.

Pelckmans publiceert voor de tweede graad Humane wetenschappen de lesmethode Filosofie en voor de tweede graad Maatschappij- en Welzijnswetenschappen Filosofie concreet. Hier vind je meer info.

Bij Van In verschijnt de lesmethode Agora: Filosofie voor het derde jaar Humane wetenschappen en Agora: Inleiding tot filosofie voor het derde jaar Maatschappij- en Welzijnswetenschappen. Hier vind je meer info.