Lesmap Filosofie in de Spiegel

Via de website van Plantyn kan je een gratis lesmap filosofie voor de derde graad van het secundair onderwijs downloaden.


De lesmap Filosofie in de Spiegel biedt materiaal om vakoverschrijdend aan actief filosofieonderwijs te doen in de derde graad.
  • Leerlingen bereiden zelf een filosofiesessie voor andere leerlingen voor.
  • Met een kant-en-klare leesopdracht (of leestoets), onafhankelijk van de lesmap.
  • De map zet vanuit de lessen en de concrete eindtermen Nederlands in op actief burgerschap, cultuur- en filosofieonderwijs, met het Cultuur in de Spiegelmodel (CiS) als kader.

Meer nieuws van VEFO

Ckn

CKN introduceert beroepsgroep kinderfilosofen

Het Centrum Kinderfilosofie Nederland gaat vanaf 21 september voor gecertificeerde kinderfilosofen verschillende niveaus hanteren.

Lees meer

Kinderen Met Ballonnen Binnen

Wereldfilosofiedag 2021: vrijwilligers gezocht!

Donderdag 18 november 2021 is het de jaarlijkse UNESCO wereldfilosofiedag. Dit jaar kunnen leerlingen in het basisonderwijs dankzij VEFO genieten van een gratis filosofieles.

Lees meer

Intervisie

Intervisie leraars filosofie op 9 okt​ober

VEFO organiseert intervisies voor leraars die het nieuwe vak filosofie geven in Humane wetenschappen of Maatschappij- en welzijnswetenschappen.

Lees meer

Bekijk meer nieuws