december 2018

Lesmap Filosofie in de Spiegel

Via de website van Plantyn kan je een gratis lesmap filosofie voor de derde graad van het secundair onderwijs downloaden. De lesmap Filosofie in de Spiegel biedt materiaal om vakoverschrijdend aan actief filosofieonderwijs te doen in de derde graad. Leerlingen bereiden zelf een filosofiesessie voor andere leerlingen voor. Met een kant-en-klare leesopdracht (of leestoets), onafhankelijk van […]

Lesmap Filosofie in de Spiegel Lees meer »

Denklicht: Pleidooi voor filosofisch onderwijs

In het boek Denklicht: Pleidooi voor filosofisch onderwijs pleit Don Kwast voor filosofie als vak in het secundair onderwijs. Iedereen die kan leren lezen, schrijven en rekenen, kan ook leren denken. Toch wordt het vak filosofie lang niet op alle scholen in het secundair onderwijs gegeven. Daar waar het wel aangeboden wordt, is het meestal

Denklicht: Pleidooi voor filosofisch onderwijs Lees meer »