Gratis lesbrieven over Jan Patočka en Václav Havel

Binnen het thema ‘Europa’ eert de stichting Internationale Spinozaprijs als ‘dode’ denker de Tsjechische filosoof Jan Patočka (1907-1977). Leraars en docenten kunnen voor hun leerlingen een aantrekkelijke gratis lesbrief over Patočka en Havel aanvragen.


Jan Patočka


Jan Patočka wordt beschouwd als een van de belangrijkste Tsjechische filosofen en een van de belangrijkste Centraal-Europese filosofen van de 20e eeuw. Hij was niet alleen een filosoof, maar ook een activist, die stierf in gevangenschap na een urenlange ondervraging door de geheime dienst.

Patočka was de grondlegger van ‘Charta 77’, waarin de regering van Tsjechoslowakije werd opgeroepen om de door haar ondertekende Helsinki-akkoorden ook daadwerkelijk na te leven en universele mensenrechten bindende rechtskracht te geven. Patočka was de grote inspiratiebron voor Václav Havel, lid van Charta 77 en de latere president van de Tsjechische Republiek.

Patočka staat aan de basis van de beweging die het communisme in Oost-Europa uiteindelijk heeft verdreven. De tandem Patočka-Havel was een cruciale wegbereider van de Europese hereniging na het einde van de Koude Oorlog – in idee, woord en daad.

Gratis lesbrief

De Stichting Internationale Spinozaprijs verspreidt een lesbrief over Jan Patočka en Václav Havel voor leerlingen in het middelbaar en hoger onderwijs. Hier vindt u een pdf van de lesbrief, geschreven door filosoof Eddo Evink, een introductiefilmpje en een begeleidende brief met praktische informatie voor leraars.

Indien u geïnteresseerd bent om de lesbrief gratisin druk te ontvangen voor uw leerlingen, dan kunt u uiterlijk vóór 1 oktober 2018 contact opnemen met info@spinozalens.nl. Vermeld het gewenste aantal exemplaren, uw naam, uw vakken en het volledige adres van de school.

Daarnaast biedt Eddo Evink aan een workshop/studiedag over het gedachtegoed van Patočka voor leraars te houden. Als u daarin geïnteresseerd bent, kunt u dat ook voor 1 oktober 2018 melden bij info@spinozalens.nl.

Hier vindt u voorbeelden van lesbrieven uit het verleden: Arendt, Spinoza, Rousseau en Kant