Een knisperende denkavond voor jongeren: Filopub+

Sapere aude – durf te denken. Met dit credo van Kant wil Hujo jongeren aan het filosoferen zetten. Op woensdag 28 maart 2018 om 20 uur vindt er in Antwerpen een speciale Filopub+ plaats in Het zoekend hert. Dat wil zeggen: met extra livemuziek, voor tieners en twintigers (16-30 jaar).


Weten we vandaag zoveel meer dan vroeger? En bestaat er zoiets als nutteloze kennis? Waarom vinden we het bijvoorbeeld boeiend om te weten dat een giraf rechtopstaand slaapt? Al sinds het ontstaan van filosofie discussiëren denkers over de wortels en de grenzen van kennis. Tijdens deze
Filopub+ wordt er gereflecteerd over de boeiendste vraagstukken van de kennisleer (of epistemologie).


Collectief denkproces mét ontspanning

Schrijver en performer Vitalski stelt zintuigen, zenuwen en neuronen meteen op scherp tijdens een daverende sketch. Daarna wagen de deelnemers zich aan een collectief denkproces waarbij zowel inspanning als ontspanning van het brein centraal staan. Leen Verheyen (UAntwerpen) modereert het gesprek. Michaël Lamiroy (Moonboat, Tin Fingers, School is Cool) zorgt voor de muzikale opfrissing. Presentatie: Sanne Huysmans en Stefanie Matthys


Deze Filopub+ vindt plaats in Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem. Aanvang: 20:00 uur. Deuren: 19:30 uur. De inkom is gratis en je krijgt een gratis welkomstdrink. Wel graag inschrijven via deze link. Dit is nodig, omdat de plaatsen beperkt zijn.

Deze Filopub+ is een samenwerking tussen Het zoekend hert, Hujo en de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV). Voor meer informatie: www.hetzoekendhert.bewww.hujo.bewww.h-vv.be