CKN introduceert beroepsgroep kinderfilosofen

Het Centrum Kinderfilosofie Nederland zet zich al jaren in voor het filosoferen met kinderen en jongeren. Deze bondgenoot van VEFO gaat vanaf 21 september 2021 voor gecertificeerde kinderfilosofen verschillende niveaus hanteren. Hieronder kun je hun persbericht lezen.

De vooronderstelling dat je kinderen van alles kunt en moet leren zonder het denken zélf te leren is een misvatting. Om die reden zet het Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN) zich al jaren in voor het filosoferen met kinderen en jongeren. Het concentreert zich hierbij met name op het zelfstandige denken, gelijkwaardigheid en in gesprek gaan met andersdenkenden. Onontbeerlijk voor een weerbare democratie, waarin mensen in dialoog kritisch en creatief moeten kunnen denken.

Omdat filosoferen met kinderen en jongeren een vaardigheid is die kennis en kunde vraagt, heeft CKN kwaliteitsniveaus geïntroduceerd op basis waarvan het de kwaliteit van zijn trainingen en cursussen ‘Filosoferen met Kinderen en Jongeren’ kan waarborgen. Daarnaast kunnen ze voor wie filosoferen wil faciliteren (scholen, culturele instellingen, ziekenhuizen, buurtcentra etc.) tot leidraad dienen bij het vinden van een goede kinderfilosoof. Voorlopig wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen twee niveaus: beginnend en zelfstandig kinderfilosoof. De indeling is tot stand gekomen op initiatief van Centrum Kinderfilosofie Nederland en op basis van internationale standaarden verder ontwikkeld door een werkgroep van mensen die anderen opleiden of trainen in het filosoferen met kinderen en jongeren.

Greta Thunberg is niet het enige kind dat over het klimaat nadenkt en kinderen denken niet alleen na over het klimaat.

Het onderwijs geeft op allerlei manieren aandacht aan grote maatschappelijke vraagstukken, maar is doorgaans weinig gericht op zelfstandig denken over deze thema’s. Samen filosoferen leert kinderen en jongeren luisteren, kritisch te denken, zich in elkaar in te leven en wat ze willen zeggen goed te verwoorden.

Kinderfilosofen gaan ook ingewikkelde vragen niet uit de weg. Als bijvoorbeeld in corona- quarantaine tijden de vierjarige Badr in de klas vraagt: ‘Vanaf welke leeftijd kun je eigenlijk sterven?’ dan onderzoeken we dit, zo diepgaand dat Titus op het einde van de les in alle rust kan concluderen: ‘Ok. Ik begrijp  het, denk ik. Alles wat geboren wordt, is een risicogroep.’

Over CKN

Vanuit een groot vertrouwen in de denkkracht van kinderen werd door een aantal bevlogen onderwijzers en filosofen in 1989 Centrum voor Kinderfilosofie Nederland opgericht. CKN heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een expertisecentrum voor kinderfilosofie. Daarnaast wordt iedere twee jaar de Berrie Heesenprijs uitgereikt aan het meest innovatieve en originele ontwerp of plan dat filosoferen met kinderen bevordert. Op www.kinderfilosofie.nl is meer informatie te vinden over de geschiedenis van het CKN en zijn gerealiseerde projecten.

Informatie en Contact

Voor meer informatie over de beroepsgroep: https://kinderfilosofie.nl/beroepsgroep-kinderfilosofen/