Themanummer filosofieonderwijs ANTW

Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW) heeft onlangs een themanummer gepubliceerd over filosofieonderwijs.


Hier is de inhoud van het themanummer:

Natascha Kienstra en Ronald Tinnevelt, Redactioneel

Jacques Bos, ‘Filosofie – waar is dat goed voor?’ Nederlandse filosofen over filosofieonderwijs

Herman De Regt, De beste truc om kritisch te leren denken: Hoe wetenschapsfilosofie en goochelarij jongeren weerbaar maakt tegen onzin

Floor Rombout, Jaap Schuitema en Monique Volman, Hoe kan waardegeladen kritisch denken worden onderwezen in filosofische gesprekken?

Paul van Geest, Naar het einde van een zwerftocht. Overdracht van kennis, het leven van waarden en overtuigend leraarschap volgens Augustinus 

Hans Wessel, Hoe kunnen we leren te filosoferen? Over het vertragen van het denken met behulp van filosofische denkvaardigheden

Hannah Marije Altorf, Voetnoten bij Plato: Pleidooi voor het schrijven van wijsgerige dialogen

Griet Galle, Sporen van en naar filosofie en filosoferen in het Vlaamse secundair onderwijs, zie Literatuur en onderzoek

Meer informatie over het themanummer vind je hier